1. Dispoziții generale

Această Politică de confidențialitate se aplică tuturor utilizatorilor sistemelor informatice și site-urilor web (Produse) ale Companiei. Reguli suplimentare privind protecția datelor cu caracter personal se pot aplica anumitor categorii de Utilizatori (de exemplu, Specialiștilor).

Utilizatorii sunt de acord cu prelucrarea datelor lor personale așa cum este descris în această Politică. Prelucrare înseamnă orice operațiune cu date cu caracter personal, indiferent de mijloacele și procedura utilizate, în special colectarea, înregistrarea, sistematizarea, acumularea, stocarea, clarificarea, actualizarea, modificarea și preluarea datelor cu caracter personal, precum și utilizarea, transferul, distribuirea acestora, furnizarea, accesul, blocarea, îndepărtarea și distrugerea.

Serviciul este furnizat de SRL „Br Team Pro”, filiale, concesionari, antreprenori și licențiați (societăți afiliate). Compania este operatorul datelor cu caracter personal, este responsabilă pentru scopurile prelucrării datelor cu caracter personal ale Utilizatorilor și poate transfera datele personale sau încredința prelucrarea acestora oricărei companii afiliate în modul prevăzut de lege.

2. Colectarea datelor personale

Compania, atunci când își oferă Produsele, are nevoie de informații despre detaliile de comunicare ale Utilizatorilor. Totodată, Compania solicită Utilizatorului cantitatea minimă a acestor informații pentru a menține contactul cu clientul:

 • numele Utilizatorului;
 • telefonul mobil;
 • adresa poștei electronice.


În procesul de procesare a comenzilor, Compania poate colecta și stoca următoarele informații personale, inclusiv date personale:
 • adresa și alte informații de contact (în funcție de Produsele utilizate), la plata prin serviciu - informații financiare, cum ar fi numerele de card de credit și de cont bancar;
 • mesajele trimise folosind Produsele și mesajele trimise Companiei;
 • alte informații despre interacțiunea Utilizatorului cu sistemele informatice ale Companiei și ale partenerilor săi, inclusiv informații despre acțiunile Utilizatorului online, rezultatele colectării de statistici privind vizitele pe site-urile Companiei și informații disponibile public despre programele și dispozitivele utilizate pentru astfel de acces, inclusiv date privind geolocalizarea sau adresa IP a Utilizatorului;
 • informații suplimentare pe care Compania le solicită Utilizatorilor pentru a le verifica identitatea (de exemplu, pentru a certifica Specialiștii, Compania poate cere Specialistului să trimită copii ale buletinului de identitate, documente de studii sau alte documente relevante pentru a confirma identitatea și informațiile profesionale despre Specialist ).


Compania prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a îndeplini contractul dintre dumneavoastră și Companie. Utilizatorii au dreptul de a trimite cererile lor către Companie, inclusiv solicitări privind procedura de prelucrare a datelor lor personale, inclusiv solicitări de ștergere a datelor cu caracter personal, în scris către Companie, în conformitate cu legislația în vigoare.

3. Utilizarea

Scopul principal al Companiei atunci când colectează date cu caracter personal este de a oferi Utilizatorilor Produse sigure și eficiente. Utilizatorii sunt de acord că Compania își poate folosi datele personale și pentru:

 • furnizarea de servicii și asistență pentru clienți la cererea Utilizatorilor;
 • executarea acordurilor cu Utilizatorii;
 • rezolvarea litigiilor, colectarea feedback-ului și depanarea bug-urilor;
 • personalizarea, analizarea și îmbunătățirea serviciilor, conținutului și publicității Produselor;
 • informarea Utilizatorilor despre Produse, marketing orientat, actualizări de servicii și oferte promoționale pe baza preferințelor de informații ale Utilizatorilor;
 • trimiterea de mesaje de marketing individuale prin e-mail și SMS (de la care Utilizatorii le pot renunța în orice moment, modificându-și preferințele privind informațiile);
 • compararea datelor cu caracter personal pentru confirmarea exactității acestora și verificarea de către terți în cazurile prevăzute de lege.

4. Marketing

Compania nu vinde și nu furnizează datele personale ale Utilizatorilor către terți în scopuri de marketing neprevăzute în Termenii de utilizare fără acordul expres al Utilizatorilor. Compania poate combina datele anonimizate cu alte informații obținute de la terți și le poate folosi pentru a îmbunătăți și personaliza serviciile, conținutul și publicitatea.

De asemenea, Compania poate furniza date personale ale Utilizatorilor:

 • furnizorilor de servicii care oferă asistență contractuală în furnizarea de Produse (de exemplu, investigarea fraudelor, colectarea plăților, serviciul clienți, servicii de consiliere);
 • părților terțe, cărora Utilizatorii solicită direct Companiei să trimită datele personale (sau despre care Utilizatorii sunt înștiințați direct altfel și sunt de acord atunci când folosesc servicii speciale);
 • organelor de aplicare a legii, alte organe guvernamentale sau terțe părți ca răspuns la o solicitare de informații ca parte a anchetei unor cazuri penale, a altor activități ilegale sau a oricărei activități care ar putea duce la răspunderea Companiei sau a Utilizatorilor săi.


Fără a limita cele scrise mai sus, încercând să respecte informațiile personale ale Utilizatorilor, Compania nu va furniza date personale niciunei persoane, inclusiv organelor de stat împuternicite, fără o solicitare făcută în strictă conformitate cu legea.

5. date despre geolocalizare

Atunci când utilizați platforma cu permisiunea Utilizatorului, Compania poate colecta și stoca informații despre locația dispozitivului Utilizatorului în fundal. Compania folosește aceste informații exclusiv în scopul îmbunătățirii algoritmului de selecție a comenzilor și al creșterii eficienței Produselor, colectarea și stocarea se efectuează în conformitate cu legislația în vigoare privind datele cu caracter personal.

Compania poate folosi cookie-uri (cookie-uri) și web beacons pentru a ajuta la analiza fluxului de informații, la personalizarea serviciilor, a conținutului și a reclamelor, precum și pentru a măsura eficiența site-urilor și a asigura fiabilitatea și securitatea, în scopul cercetării de piață. , urmărirea veniturilor, precum și îmbunătățirea funcționalității site-urilor web, monitorizarea respectării acestor termeni, protejarea drepturilor și intereselor legale.

Mai multe despre file-urile cookie puteți citi aici.

7. Securitate

Datele cu caracter personal ale Utilizatorilor sunt stocate în sistemele informatice ale Companiei și salvate în diferite moduri (criptare, parole, restricționarea accesului la companii afiliate, angajați și contractori, securitate fizică etc.) pentru a proteja datele personale ale Utilizatorilor împotriva accesului și dezvăluirii neautorizate.

Sistemele de informații ale site-urilor web ale Companiei care colectează, înregistrează, sistematizează, acumulează, stochează, clarifică, actualizează, modifică și extrag datele personale ale Utilizatorilor se află în Germania; în timpul înregistrării inițiale a Utilizatorilor și al actualizării datelor cu caracter personal, transferul transfrontalier al datelor cu caracter personal nu se efectuează, în cazuri excepționale, acesta este înlocuit cu acces la distanță pentru prelucrare neautomatizată sau, dacă un astfel de transfer este necesar în legătură cu cu legile țărilor respective în care se află Utilizatorii, se realizează în conformitate cu Convenția Consiliului Europei pentru Protecția persoanelor în prelucrarea automată a datelor cu caracter personal.

Utilizarea, transferul, distribuirea, furnizarea, accesul, blocarea, ștergerea și distrugerea datelor cu caracter personal ale Utilizatorilor se efectuează numai pe baza deciziilor reprezentanților autorizați ai Companiei în conformitate cu cerințele legii aplicabile și cu interesele legitime ale Utilizatorilor.

Compania nu ia decizii care afectează drepturile și interesele legitime ale Utilizatorilor bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor cu caracter personal, cu excepția cazurilor în care informațiile sunt furnizate pe baza rezultatelor unei solicitări făcute de către Utilizator însuși folosind interfața sistemelor automatizate.

Atunci când se iau decizii semnificative din punct de vedere juridic, se interacționează cu Utilizatorii terților, la cererea Companiei, în temeiul acordurilor cu Utilizatorii sau la cererea Utilizatorilor, prelucrarea manuală a datelor cu caracter personal se realizează în măsura în care este determinată de scopurile acestor interacțiuni și în conformitate cu cerințele de securitate a altor date neafectate de prelucrare.

8. Părți terțe

Cu excepția cazului în care se prevede altfel în această Politică, acest document se referă numai la utilizarea de către Companie a datelor cu caracter personal furnizate de Utilizatori. Dacă Utilizatorii își dezvăluie datele personale altora (de exemplu, la cererea Specialiștilor sau a agenților terți), atunci se pot aplica alte reguli pentru o astfel de utilizare și dezvăluire a datelor personale. Compania sfătuiește Utilizatorii să clarifice scopurile utilizării înainte de a furniza datele lor personale altora.

9. Schimbări

Compania îmbunătățește constant modalitățile de colectare, stocare și prelucrare a datelor, inclusiv măsurile de securitate. În acest sens, precum și în cazurile de modificări ale legislației privind datele cu caracter personal, Compania poate modifica oricând prezenta Politică prin notificarea Utilizatorilor pe site-urile Companiei. Folosirea în continuare a Produselor după efectuarea unor astfel de modificări confirmă consimțământul Utilizatorului cu privire la astfel de modificări, cu excepția cazului în care este cerut prin lege un consimțământ separat.

Acest site folosește cookies. Prin continuarea navigării, îți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor.